Gối Đỡ - Bi Trượt

Con Trượt Tròn LMK6UU
Con Trượt Tròn LMK20UU
Con Trượt Tròn LMK16UU
Con Trượt Tròn LMK12UU
Con Trượt Tròn LMK10UU
Con Trượt Tròn LMK8UU
Gối Đỡ SHF20

Gối Đỡ SHF20

39.000₫
Vỏ Hộp Trống SCS12 Lỗ 21mm
Bi Trượt SC16UU

Bi Trượt SC16UU

55.000₫
Bi Trượt SC20UU

Bi Trượt SC20UU

70.000₫
Vỏ Hộp Trống SCS16 Lỗ 28mm
Gối Đỡ SHF12

Gối Đỡ SHF12

33.000₫
Gối Đỡ SHF10

Gối Đỡ SHF10

30.000₫
Gối Đỡ Vòng Bi Trục Ngang-15mm
Gối Đỡ Vòng Bi Trục Ngang-17mm