Đăng ký và sử dụng tài khoản

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ:

- Chọn đăng ký và điền đầy đủ thông tin vào các mục, tiến hành ĐĂNG KÝ.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP:

- Chọn đăng nhập và điền thông email, mật khẩu, tiến hành ĐĂNG NHẬP.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI KHOẢN:

- Chọn vào TÀI KHOẢN để xem trang thông tin tài khoản.

- Khách hàng có thể xem lại đơn hàng đã đặt khi click vào mã số đơn hàng.

- Để thêm hoặc chỉnh sửa địa chỉ nhận hàng --> clik vào SỔ ĐỊA CHỈ.