CÂY MÔ HÌNH

Cây Mô Hình Nhiều Màu Sắc
Cây Khô Mẫu 39
Bụi Cỏ Mẫu 2
Bụi Hoa Mẫu 2
Cây Khô Mẫu 17
Cây Khô Mẫu 38
Cây Cau Mẫu 3

Cây Cau Mẫu 3

7.000₫
Cây Khô Mẫu 37
Cây Khô Mẫu 36
Cây Cọ Mẫu 1.3 5cm
Cây Khô Mẫu 16
Cây Cọ Mẫu 5 14cm
Cây Dừa Mẫu 10
Cây Cỏ Nhựa

Cây Cỏ Nhựa

35.000₫
Cây Khô Mẫu 29
Chậu Đựng Cây Mẫu 4
Cây Chuối

Cây Chuối

7.000₫
Cây Khô Mẫu 15
Cây Dừa Mẫu 9