Điều kiện bảo hành

- Còn đầy đủ sản phẩm và phiếu bảo hành đi kèm.
- Sản phẩm còn nguyên vẹn như khi nhận hàng.
- Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành.
- Không bảo hành trong trường hợp cháy nổ, vỡ nát, chập mạch.
- Không bảo hành sản phẩm hư do rơi hoặc do tác động bên ngoài.