Người Mô Hình

Ông Già Noel 2.5x4cm
Người Mô Hình 1:300
Ông Bà Già Ngồi + Ghế
Người Làm Nông 5.6x6.3cm
Người Cầm Súng
Người Cầm Cưa
Sale Bộ 5 Tượng Thần Tài
Cầu Thủ 1:50

Cầu Thủ 1:50

14.000₫
Cầu Thủ 1:87

Cầu Thủ 1:87

3.000₫
Người Mô Hình 1:150
Người Thể Thao 1:50
Người Công Nhân
Người Mô Hình 1:100 (1.8cm)
Người Mô Hình 1:200 (0.9cm)
Người Mô Hình 1:30 (6cm)
Người Mô Hình 1:25 (7cm)
Người Mô Hình Nam Hàn
Người Mô Hình Nữ Hàn