DỤNG CỤ CHẾ TẠO

Súng Bắn Keo Lớn GLUE GUN
Tua Vít Nhỏ Đầu Dẹt
Cây Hút Chì Hàn Nhỏ
Vít Lục Giác Chìm M3
Cưa Lọng Nhỏ

Cưa Lọng Nhỏ

50.000₫
Cưa Lọng Vừa

Cưa Lọng Vừa

60.000₫
Cưa Lọng Lớn

Cưa Lọng Lớn

80.000₫
Vít M2 - 8mm

Vít M2 - 8mm

200₫
Kéo Cắt Que Gỗ
Vít M3 - 10mm
Vít M2.3

Vít M2.3

200₫
Lưỡi Dao Trổ Cán Tròn
Dao Trổ Cán Tròn
Lưỡi Dao Cắt Mica
Dao Cắt Mica

Dao Cắt Mica

35.000₫
Lưỡi Dao Rọc Giấy Lớn
Lưỡi Dao Trổ
Cán Dao Trổ

Cán Dao Trổ

29.000₫
Lục Giác

Lục Giác

3.000₫
Tấm Lót Cắt A4