DỤNG CỤ CHẾ TẠO

Tua Vít Nhỏ Đầu Dẹt
Cây Hút Chì Hàn Nhỏ
Vít Lục Giác Chìm M3
Cưa Lọng Nhỏ

Cưa Lọng Nhỏ

50.000₫
Cưa Lọng Vừa

Cưa Lọng Vừa

60.000₫
Cưa Lọng Lớn

Cưa Lọng Lớn

80.000₫
Vít M2 - 8mm

Vít M2 - 8mm

200₫
Kéo Cắt Que Gỗ
Vít M3 - 10mm
Vít M2.3

Vít M2.3

200₫
Lưỡi Dao Trổ Cán Tròn
Dao Trổ Cán Tròn
Lưỡi Dao Cắt Mica
Dao Cắt Mica

Dao Cắt Mica

35.000₫
Lưỡi Dao Rọc Giấy Lớn
Lưỡi Dao Trổ
Cán Dao Trổ

Cán Dao Trổ

29.000₫
Lục Giác

Lục Giác

3.000₫
Tấm Lót Cắt A4
Tấm Lót Cắt A3