NGƯỜI - ĐỘNG VẬT MÔ HÌNH

Chó Sói Mô Hình 1.3x0.9cm
Cá Mô Hình Dài 1.9cm Mã 15a
Cá Mô Hình Dài 2.4cm Mã 15b
Voi Mô Hình Cao 0.8cm Mã 06b
Voi Mô Hình Cao 2.5cm Mã 06a
Rùa Mô Hình Mã 03
Rùa Mô Hình Mã 03a
Rùa Mô Hình Mã 03b
Tuần Lộc 1.7x3.5cm
Ông Già Noel 2.5x4cm
Người Mô Hình 1:300
Ông Bà Già Ngồi + Ghế
Cá Màu Sắc

Cá Màu Sắc

4.000₫
Cá Chép Đỏ 1.3x2.3cm
Người Làm Nông 5.6x6.3cm
Ngựa Lớn 6.8x8.5cm
Ngựa Nhỏ 5.7x6.7
Vịt 3.2x3.5cm

Vịt 3.2x3.5cm

10.000₫
Heo Lớn 3.2x6.1cm