Phụ Kiện Nhựa - Kim Loại

Đế Nhựa Số 1 75x90mm
Đế Nhựa Số 2 60x75mm
Đế Nhựa Số 3 37x56mm
Đế Nhựa Số 4 85x140mm
Đế Nhựa Số 5 75x120mm
Đế Nhựa Số 6 85x120mm
Đế Nhựa Số 7 75x120mm
Khớp Nối Nhựa Chữ T 2mm
Khung Nhựa Dài 15cm
Khung Nhựa Dài 4cm
Máy Đồng Hồ Treo Tường
Nẹp L Mini Lỗ 2.5mm,3mm
Nẹp Thẳng Mini Lỗ 2.5mm,3mm
Tấm Nhôm Cứng 2mm 20x20cm
Tấm Nhôm Cứng 3mm 20x20cm