ĐỘNG CƠ

Motor 12V 5200rpm 30W
Motor 3V 30000rpm Mã 050
Motor 12V 18400rpm Mã 390