NỘI THẤT MÔ HÌNH

Tủ Mẫu 10

Tủ Mẫu 10

12.000₫
Ghế Nằm Mô Hình Mã 19
Ngôi Nhà Đá Bằng Nhựa
Ngôi Nhà Tuyết 4x4cm
Máy May 2.7x1.9cm
Máy Cát Sét 3x0.8cm
Bánh Gạo Hấp 2.4x0.9cm
Bánh Ngô Hấp 2.4x0.9cm
Bánh Xíu Mại Hấp 2.4x0.9cm
Bánh Bao Hấp 2.4x0.9cm
Tủ Tivi 6.5x1.6cm
Tủ Sách 3.9x4cm

Tủ Sách 3.9x4cm

13.000₫
Bình Nước Lọc 1.3x2.9cm
Máy Ảnh Nâu 2x1.2cm
Máy Ảnh Cổ Điển 1.9x2cm
TiVi Cổ Điển 2.2x2.2cm