Phụ Kiện Mô Hình

Chốt Gài 5

Chốt Gài 5

10.000₫
Chốt Gài 4

Chốt Gài 4

10.000₫
Cọ Vẽ Số 4 Dài 14cm
Chốt Gài 3

Chốt Gài 3

14.000₫
Bản Lề Lớn

Bản Lề Lớn

3.000₫
Chốt Gài 2

Chốt Gài 2

14.000₫
Nhíp

Nhíp

5.000₫
Cọ Vẽ 1

Cọ Vẽ 1

10.000₫
Dây Xích Vàng

Dây Xích Vàng

8.000₫
Dây Xích Trắng
Tấm Lót Cắt A4
Tấm Lót Cắt A3
Bản Lề Nhỏ

Bản Lề Nhỏ

3.000₫
Tay Nắm Hình Sư Tử
Chốt Gài 1

Chốt Gài 1

14.000₫
Cọ Vẽ 3

Cọ Vẽ 3

10.000₫
Cọ Vẽ 2

Cọ Vẽ 2

14.000₫