Động Vật

Con Lừa Mô Hình + Chuồng
Chó Sói Mô Hình 1.3x0.9cm
Cá Mô Hình Dài 1.9cm Mã 15a
Cá Mô Hình Dài 2.4cm Mã 15b
Voi Mô Hình Cao 0.8cm Mã 06b
Voi Mô Hình Cao 2.5cm Mã 06a
Rùa Mô Hình Mã 03
Rùa Mô Hình Mã 03a
Rùa Mô Hình Mã 03b
Tuần Lộc 1.7x3.5cm
Cá Màu Sắc

Cá Màu Sắc

4.000₫
Cá Chép Đỏ 1.3x2.3cm
Ngựa Lớn 6.8x8.5cm
Ngựa Nhỏ 5.3x6.7
Vịt 3.2x3.5cm

Vịt 3.2x3.5cm

10.000₫
Heo Lớn 3.2x6.1cm
Heo Nhỏ 2.3x4.1cm
Dê 4.3x5.1cm

Dê 4.3x5.1cm

10.000₫
Bò Lớn 4.7x8.3cm